20 maart 2010

Trots met één zetel in de Graafse politiek

Door Beheerder

Trots dankt 511 plaatsgenoten voor hun stem! Als nieuwkomer in Grave is 511 eigenlijk een prachtig resultaat. Zeker als je het vergelijkt met de score van de gevestigde orde. Neem het CDA. Deze traditioneel sterk in de gemeenschap verankerde partij, enkele jaren geleden bovendien gefuseerd met het grote 3DP uit de Graafse dorpen, heeft maar net het dubbele van dat aantal stemmen.

Toch hebben wij ook een gevoel van teleurstelling omdat die tweede zetel onder handbereik lag en eigenlijk logisch geweest is. Kijk naar de inhoud: niet traditioneel, maar wel duidelijk en financieel gezond. Kijk naar de Graafse knelpunten: Trots biedt een echt alternatief voor de gevestigde politiek waar alle bestaande partijen deel aan hadden. Kijk naar de duidelijkheid: Trots is als enige duidelijk over de financiële situatie in de gemeente. Waarom dan geen 3 zetels vraag je je af! Maar goed,  de kop is er af en Trots is gemotiveerd om onder leiding van Theo Reijnen duidelijk in de raad aanwezig te zijn en de naamsbekendheid bij het publiek definitief te waarborgen met realistische voorstellen en constructieve samenwerking.

Trots heeft in Grave geen imago kunnen opbouwen omdat het de enige echte nieuwkomer is. Dit in tegenstelling tot Keerpunt en de VPG. Het imago van Trots wordt daardoor teveel bepaald door landelijke politiek die slechts heel beperkt de inhoud van het programma heeft ingekleurd. Hier hebben gevestigde partijen met kleurrijke of bekende raadsleden een voordeel. Er wordt immers vooral op personen en sentimenten gestemd en minder op politieke inhoud.

Grave, met een relatief grote plattelandsbevolking kiest erg traditioneel; dat is aan de hand van de geografische verdeling van de stemmen duidelijk vast te stellen. Ook hier gaat het dus minder om de vraag wat je voor de kiezer kunt betekenen, maar meer om de zekerheid die de kiezer denkt te ontlenen aan de gevestigde orde, hoe onterecht dan ook.
Een aspect van conservatief stemmen is de bekendheid van de kandidaten. Bekende kandidaat  betekent zekerheid; ook zekerheid voor voortzetting van iets wat ongewenst is, maar ja… geeft die onbekende wel garanties?

Een nieuw gezicht in de politieke arena staat borg voor een frisse kijk op de politiek en heeft dikwijls een natuurlijke aversie tegen geijkte patronen en verhoudingen. Een non-conformistische werkwijze is een zege voor de ene kiezer en een bedreiging voor de andere. Het gaat er maar om hoe conservatief het kiezersforum wil zijn!

Terugkijkend op de verkiezingen vallen twee dingen op:

Ten eerste zijn de laatste drie coalitiepartners in de vorige raad op sterkte gebleven, met elk drie zetels. Ten tweede het fiasco van de VPG, waarin D66 en GroenLinks hun stemmenwinst zagen verdampen in het heilloze blok met de socialisten.
Een mogelijk enerverende periode van coalitievorming staat er aan te komen. Het is te hopen dat er een brede, eensgezinde samenwerking in de Graafse raad uit tevoorschijn komt, zonder rancune en oud zeer.

Reacties (0)

Geef een reactie