29 maart 2017

Snippergroen

Door Frans Smulders

Snippergroen: einde van het drama in zicht

 

Toen het Graafs college begin jaren ’90 tot afgrijzen van veel bewoners stukjes plantsoen ‘in bruikleen’ begon te geven in de Dokter Kanterslaan had nog niemand het vermoeden wat ze daarmee 25 jaar later zouden aanrichten. Toen was alleen duidelijk dat er een onbeheersbare puinhoop werd gecreëerd in een op papier zo aantrekkelijke nieuwe wijk van Grave.

Nu, anno 2017, wordt het college publiekelijk gekapitteld door een kleine groep boze burgers omdat ze het beroep op verjaring niet rond hebben gekregen. Gesteund uiteraard door een paar opportunistische fracties in de raad, die schoppen tegen het college belangrijker vinden dan het vizier op de toekomst richten. Fracties die het zo mogelijk gratis in gebruik houden van gemeentegrond belangrijker vinden dan dat de eigendomsverhoudingen van Graafse grond op orde zijn gebracht.

 

De raadsvergadering van 28 maart 2017 kan de boeken in als de apotheose van een typische Graafse soap. De door de oppositie met steun van de LPG in juli 2016 gearrangeerde evaluatie door de rekenkamercommissie was de opmaat naar de tevoren geregisseerde show die moest leiden tot een motie van wantrouwen jegens wethouder Daandels. Niet de in het rapport aangegeven vijf aanbevelingen waren belangrijk, nee de kop van Daandels moest rollen. Dat terwijl hij zich midden vorig jaar in de raad en recentelijk in de commissie ruimte al uitgebreid had moeten verantwoorden voor de soms wel heel ongelukkige gang van zaken en de verwijdering tussen college en een aantal betrokken burgers. De door de coalitie ingediende motie, om lering te trekken uit de evaluatie van het snippergoenproject door de Rekenkamer, werd zelfs door de fracties Keerpunt en VPG afgewezen: ze zijn dus openlijk tegen de evaluatie-uitslag waarom ze zelf hadden gevraagd! Zelfs de grote ‘verbindelaar’ Bongers uit het Keerpuntkamp werd meegezogen in de polariserende oppositie terwijl zijn voorganger in de raad, de al fotograferende Leurs, uit Bussum was komen afreizen om de soap met beeldmateriaal voor zijn website vast te leggen.

Het positieve van de avond kwam op het eind: twee moties van de oppositie, een om een gedetailleerd financieel verslag te laten opstellen en een om stukken aan te leveren die we al hadden, haalden het gelukkig niet; niet dat de wethouder er moeite mee zou hebben, maar daarmee werd voorkomen dat later dit jaar het volgende bedrijf in deze soap moet worden geagendeerd.

Reacties (0)

Geef een reactie