14 september 2017

Berenschot: Verkenning Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk

Door Frans Smulders

Geachte heer Scheffer,

Ik ben onaangenaam getroffen door het schrijven van de brief inzake de mogelijke herindeling in het Land v Cuijk en het daaropvolgende persbericht.

Ik vind het schrijven van de brief en het persbericht een grove inmenging in het lopende proces. Temeer daar het rapport van Berenschot aan alle kanten rammelt en mij  en ook een groot aantal anderen niet overtuigt.

Uit alles blijkt dat het rapport van Berenschot is opgesteld vanuit de visie van dat bureau dat herindeling de beste manier is  om een grote gemeente in het Land van Cuijk te vormen.

In het rapport is nog geen begin van een bewijs gegeven waarom andere vormen of samenwerkingsvormen niet zouden werken en daarbij ook kostenbesparend zijn. Althans, zij zijn niet in het rapport besproken; de simpele constatering dat deze vormen duurder zouden zijn en niet werken is nergens met feiten onderbouwd. Alle rapporten van de Vereniging  Nederlandse Gemeenten  tonen aan dat herindeling tot hogere kosten zal leiden en dat de bureaucratie toeneemt.

Dat dhr. vd Velden de brief schrijft die hij heeft geschreven is logisch wanneer er een dergelijk rapport wordt geproduceerd. Bovendien is dhr.vd Velden niets anders als een plijtbezorger voor herindeling ,in alle Gemeenten waar dhr.vd Velden als adviseur is opgetreden heeft hij maar een credo gepredikt en dat is herindelen. Hoe onafhankelijk is dhr. vd Velden in dit licht bezien??

Het rapport en advies heeft mij en vele anderen niet overtuigd  in tegendeel, de actie, brief en persbericht, zoals nu door de provincie gevoerd  zal mij zeker niet van mening doen veranderen. Wat mij onder meer tegenstaat is dat dhr. vd Velden geen enkel idee heeft van de mening  van de inwoners van het Land van Cuijk.

De raden van de respectieve gemeenten die het betreft beslissen en niet de provincie dat blijkt ook uit het standpunt van de minister.

 

Trots Liberaal

Theo Reijnen

Reacties (0)

Geef een reactie